Новини
Детска градина ФЮТ

ДГ 174 ФЮТ е открита през 1963 година. Разполага с просторни помещения за шест групи. Всяка група има отделна спалня-занималня, специално изградена зала за игри. Изцяло реновирана база, с ново обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания. Дворът е просторен, озеленен с нови площадки за игра. В детската градина има охрана и видеонаблюдение

За Родители
Нормативни документи
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилището и училищното образование
Практически насоки за действия при инцидент
Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/
Правилник за дейността на ДГ 174 „ФЮТ“
Модел за адаптация
Анекс към ПДДГ
План БДП
Правила за действие при ковид
Мерки за повишаване на качеството
Програма за превенция на ранното напускане на децата
Стратегически план за развитие 2023-2028г
Етичен кодекс на служителите на цдг №174 ”ФЮТ”

Етичният кодекс определя стандартите за етично поведение на служителите на ЦДГ №174”ФЮТ

Контакти

Изпрати

(02) 8621090
info@dg174fiut.com