Мисия на детска градина ФЮТ

Основна цел на ДГ ФЮТ е да осигурява качествено и достъпно за всички социализиране, възпитание, обучение и укрепване, а за 5-6 годишните – предучилищно възпитание и обучение. Работата ни е насичена към стимулиране и развитие на индувидуалните особености на детето. Детето се поставя в естетическа и педагогическа среда, която му дава възможност за избор на дейности.

За Нас

ДГ 174 ФЮТ е открита през 1963 година. Разполага с просторни помещения за шест групи. Всяка група има отделна спалня-занималня, специално изградена зала за игри. Изцяло реновирана база, с ново обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания. Дворът е просторен, озеленен с нови площадки за игра. В детската градина има охрана и видеонаблюдение