Новини
Детска градина ФЮТ

ДГ 174 ФЮТ е открита през 1963 година. Разполага с просторни помещения за шест групи. Всяка група има отделна спалня-занималня, специално изградена зала за игри. Изцяло реновирана база, с ново обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания. Дворът е просторен, озеленен с нови площадки за игра. В детската градина има охрана и видеонаблюдение

За Родители
Нормативни документи
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилището и училищното образование
Практически насоки за действия при инцидент
Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/
Правилник за дейността на ДГ 174 „ФЮТ“
Модел за адаптация
Анекс към ПДДГ
План БДП 2023-24г
Правила за действие при ковид
Етичен кодекс на служителите на цдг №174 ”ФЮТ”

Етичният кодекс определя стандартите за етично поведение на служителите на ЦДГ №174”ФЮТ

Контакти

Изпрати

(02) 8621090
info@dg174fiut.com