АНКЕТА

Относно: Включване на деца от ПГ – 5г. и ПГ – 6 г. в групите за допълнителна образователна дейност КАРАТЕ която не е дейност на детската градина от началото на уч. 2020/2021 година
През уч. 2020/2021 година, на основание чл.19 ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование с Решение на ПС на ДГ № 174 „Фют“ от 23.06.2020г. са определени допълнителните образователни дейности:

Карате – 2 пъти седмично;

Моля да заявите вашите предпочитания за включване на детето Ви в допълнителните дейности през
уч. 2020/2021 година като попълните анкетата тук.

Срок на попълване: 14.08