Уважаеми родители,

Все още няма яснота кога ще бъдат отворени детските градини. Когато това стане, искаме да сме подготвени и да реагираме с подходяща организация. Със сигурност ще работим със сборни групи, като ще се стремим децата в такива групи да не бъдат много и да се работи при спазване на всички възможни противоепидемични мерки. Именно за това се обръщаме към Вас с молба да попълните следния въпросник. Вашите отговори ще ни помогнат да планираме оптимална среда за Вашите деца и персонала на детската градина.

Моля да изпратите Вашия отговор на тази анкета в срок до 19.05.2020г – 20:00ч.

Попълнете анкетата тук

ВАЖНО: Ако имате повече от 1 дете в детската градина, трябва да попълните въпросника за всяко дете.

Благодаря за съдействието!