УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че ръководството на Детска градина №174”Фют” предоставя възможност, дължимата за м. март 2020г. такса за детската градина да се плати по банков път.

Информация за дължимата сума може да получите от:
г-жа Мария Цветанова – Завеждащ административна служба, на телефон 0889509057
г-жа Гергана Цанкова – Директор ДГ – на телефон 0884801536
всеки работен ден от 10:00 до 17:00ч.
Банковата сметка на детската градина е:
Общинска банка
IBAN: BG76SOMB91303140409200
BIC: SOMBBGSF
ВАЖНО:
В платежния документ следва да се посочи:
Име на получателя: Детска градина №174 „Фют“
Основание за плащане: „Такса за детска градина за м.ІІI.2020г.“
Още пояснения: Трите имена на детето и групата
Внимание!
Моля, превеждайте точната сума, която Ви е съобщена!
На банковата сметка могат да се превеждат суми единствено за дължимата месечна такса, а не суми за допълнителни образователни дейности.

С уважение,
Г.Цанкова,
Директор на Детска градина №174”Фют”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Уважаеми родители,
Подаване и получаване на документи ще се извършва по електронен път на e-mail  fut174@abv.bg.