Уважаеми родители,
Напомняме ви, че съгласно наредба №3/2007 г. на МНЗ за здравните изисквания към детските градини, при постъпване на детето в детската градина през месец септември е необходимо:

– за деца отсъствали над два месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и мед.бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен

– за деца отсъствали по-малко от два месеца – мед.бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен

– за деца посещавали детска градина до края на месец август 2015- не се изискват мед.документи

Всички деца трябва да представят здравно-профилактични карти за новата учебна година.

Съобщението не се отнася за новоприетите деца – набор 2012 г.
05.08.2015