Уважаеми родители и деца,
на 26 май Детска градина № 174 „Фют“ ще отвори отново врати. Посещението на детската градина от децата ще става по определен ред, установен с утвърдени правила, които ще бъдат качени на сайта в секция „Новини“. За безопасността на всички нас е важно разписаните правила да се спазват стриктно.
Екипът на ДГ№174″Фют“ предварително благодари за съдействието от Ваша страна!

Гергана Цанкова