На 24 Ноември 2014 г. / понеделник /, от 17:30 часа в сградата на ЦДГ 174 „Фют“ ще се проведе редовно общо събрание на родителското настоятелство, при следния дневен ред :

Дневен ред
1. Отчет на дейността за периода Ноември 2013 – Ноември 2014
2. Програма за дейността и основни приоритети за 2015 година
3. Промени в състава на управителния съвет.
4. Разни