Уважаеми родители,

във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID – 19, Министерство на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците.

Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика. Целта им е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID – 19 са насочени към определени белтъци (антигени) на вируса SARS-CoV-2- причинител на заболяването.

Материалът за изследване с бърз антигенен тест се взима от носоглътката с тампон, подобно на изследването PCR.
Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID – 19 от вирусоносител или болен в детската градина.
Настоящата анкета има за цел да установи Вашата нагласа за провеждане на изследването сред децата в детската градина. За изследването е необходимо съгласие на родител/настойник на детето.

Срок за попълване на анкетата 09.02.2021г. 15:00 ч.