Уважаеми родители,

на 01.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Слънчо“ на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Смехурани„.

Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични мерки. С цел ограничаване струпването на много хора на едно място, се обръщам към Вас с молба да присъства само по един родител на дете. Носенето на маски е задължително.

Моля, заповядайте без децата, тъй като целта на срещата е запознаване на родителите с учителите.

Гергана Цанкова