Протокол от заседанието на комисията относно конкурс за допълнителни дейности, изтегли тук.