На 03.06 (сряда ) от 17:30 часа в сградата на детската градина ще се проведе родителска среща с родителите на новоприетите деца.