УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г. съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че дължимата за м. ноември 2020г. такса за детската градина може да се плати по банков път.

Банковата сметка на детската градина е:
Общинска банка
IBAN: BG76SOMB91303140409200
BIC: SOMBBGSF
ВАЖНО:
В платежния документ следва да се посочи:
Име на получателя: Детска градина №174 “Фют”
Основание за плащане: “Такса за детска градина за м.
XI.2020г.”
Още пояснения: Трите имена на детето и групата


Информация за дължимата сума може да получите от:
г-жа Мария Цветанова – Завеждащ административна служба, на телефон 0889509057
г-жа Гергана Цанкова – Директор ДГ – на телефон 0884801536

От 09:00 до 16:00 всеки работен ден

Внимание!
Моля, превеждайте точната сума, която Ви е съобщена!
На банковата сметка могат да се превеждат суми единствено за дължимата месечна такса, а не суми за допълнителни образователни дейности.

Таксата за м. XI.2020г. може да платите и на място в детската градина в следните дни и часове:

Дата

час

1.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

2.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

3.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

4.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

9.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

10.12.2020

от 09:00 до 14:00 ч.

Дължимите суми за допълнителни образователни дейности за м. XI.2020г. се плащат на място в детската градина.


С уважение,
Г.Цанкова,
Директор на Детска градина №174”Фют”