От 01.09.2017 децата ще се приемат от главния вход със следните документи:

  • медицинска бележка от личния лекар
  • здравно профилактична карта от личния лекар
  • деца отсъстващи 2 месеца – изследване за чревни паразити.