Уважаеми родители,
Във връзка с писмо №0211-161/28.08.2020г. на Главен държавен здравен инспектор относно посещение на децата в детските ясли и градини Ви уведомявам за следното:

Считано от 01.09.2020г. децата, които възобновяват посещението си в детската градина е необходимо да представят следните документи: съгласно чл. 4 (4) от Наредба 3/05.02.2007 за зравните исисквания към детските градини:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • При отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар.
  • Вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, декларириране обстоятелство, че не е известно детето да е било в контакт със заразно болен и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. /Текстът е включен в Информираното съгласие/. Изтегляне на Информирано съгласие

 

Г. Цанкова