Всички деца от детската градина са застраховани за болест и злополука за периода 20.11.2015 – 19.11.2016г. със средства на Родителското настоятелство.