На 05.12.2014г. в детската градина се провведе конкурс по Закона за обществени поръчки за избор на фирма, която да снабдява детската градина с хранителни продукти.
В комисията по избора участваха: Председателя на РН, представител на родителите, счетоводител, юрист от район Лозенец, главния учител.
По критерий най-ниска цена на хранителни стоки по БДС, спечели фирма „БЕТИ-М“ ЕООД, с която ще се сключи договор за една година, считано от 01.01.2015г.