Таксите за м. Март 2021г. се събират от

  • 01.04.2021г. до 12.04.2021г.
  • от 08:00ч. до 17:00ч.

На 12.04.2021 касата ще работи от 07:30ч до 18:00ч.

За плащане сутрин се минава през Вътрешния двор.