18.12.2014, 15:15 и 16:00

„Коледни приключения“ – театрална формация „ЕКОСЦЕНА“