20.11.2014, 10:00 и 11:30
„Кучето, което не можеше да лае“