Консултативен кабинет за консултативна помощ и подкрепа на родители към район „Лозенец“ организира семинар на тема:
„Развитие на речта – кога да се притеснявам за наличие на нарушения?“
24.03.2015, 17:30 часа в сградата на детската градина.