Семинар „Кога започва възпитанието на моето дете?“
17:30 часа в сградата на ДГ „Фют“