Необходими медицински документи

Уважаеми родители, Напомняме ви, че съгласно наредба №3/2007 г. на МНЗ за здравните изисквания към детските градини, при постъпване на детето в детската градина през месец септември е необходимо: – за деца отсъствали над два месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и мед.бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен –…