Държавен фонд „Земеделие“- Схема „Училищно мляко“ и Схема„Училищен плод“ –

Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 174 „Фют“ Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“, децата, обучаващи се в ДГ №174 „Фют“, имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г.…