ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА ДГ

Уважаеми родители, във връзка с проучване на МОН относно нагласите, очакванията и потребностите на родителите за възстановяването на работата на детските градини, моля да попълните приложената форма. /Формата ще бъде активна за попълване до 18.05.2020г. Попълването е доброволно. Разчитаме на Вашата активност и обективност.