ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАБОР 2017

Уважаеми родители, на 01.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Слънчо“ на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Смехурани„. Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични…