Отсъстствия на децата от ПГ във връзка с усложнената епидемична обстановка

Уважаеми родители, във връзка с усложнената епидемична обстанвка и Заповед №РД09-3217/13.11.2020г. на МОН /линк към заповедта/ отсъствията на децата до 31.12.2020г., записани за задължително предучилищно образование се извиняват по служебен път след предварително подадено заявление от родителите до директора на ДГ №174 „Фют“./линк към заявлението/ Г. Цанкова