Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Народни танци

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Логопоед

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025