Протокол и Заповед относно конкурс за ДОД – Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП

Протокол и Заповед относно конкурс за ДОД – Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП