Протокол и Заповед относно конкурс за ДОД – Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП

Протокол и Заповед относно конкурс за ДОД – Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Английски език

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2024/2025, 2025/2026 И 2026/20027г

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2024/2025, 2025/2026 И 2026/20027г

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Спортни народни танци

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2024/2025, 2025/2026 И 2026/20027г