Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Визуални изкуства и арттерапия )

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г   Заповед и класиране на участвалите кандидати

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Модерни и латино танци )

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г   Заповед и класиране на участвалите кандидати

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Английски език)

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г Заповед и класиране на участвалите кандидати

Съобщение във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини от 05.04.2021г. / Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е…

Провеждане на антигенни тестове сред децата ва ДГ№174“Фют“

Уважаеми родители, във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID – 19, Министерство на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците. Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика. Целта им е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в…

Служебни отсъствия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, уведомяваме родителите, които са преценили, че детето им няма да посещава детската градина, че е необходимо да подадат заявление по образец, което могат да изтеглят от сайта на детската градина или да попълнят на място. Документ за изтегляне: Заявление за ПГ…

Възобновяване посещенията на деца в ДГ от 04.01.2021г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини / Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да…