Обява за удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за допълнителни образователни дейности – Логопед

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023, 2023/2024 И 2024/2025г.

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Народни танци

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Логопоед

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025

Покана за свикване на редовно общо събрание на сдружение „настоятелство при детска градина номер 174 фют

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство при ДГ№174 „Фют”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 35 от Устава на Сдружение „Настоятелство при ДГ№ 174 „Фют” ЕИК 175663686 свиква редовно Общо събрание на сдружението на 19.05.2022г. от 18.00 ч. в сградата на…

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Визуални изкуства и арттерапия )

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г   Заповед и класиране на участвалите кандидати

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Модерни и латино танци )

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г   Заповед и класиране на участвалите кандидати