Анонимна анкета за родителите на 5-6 годишните деца

Уважаеми родители, настоящата анкета има за цел да проучи размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС № 790/30.10.2020г. и норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от Закон за предучилищното и училищно образование. Не се попълва от семейства, които ползват намаления от таксите по чл.39 от Наредба…

Съобщение във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г. съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че дължимата за м. ноември 2020г. такса за детската градина може да се плати по банков път. Банковата сметка на детската градина е: Общинска банка IBAN: BG76SOMB91303140409200 BIC: SOMBBGSF ВАЖНО: В…

Отсъстствия на децата от ПГ във връзка с усложнената епидемична обстановка

Уважаеми родители, във връзка с усложнената епидемична обстанвка и Заповед №РД09-3217/13.11.2020г. на МОН /линк към заповедта/ отсъствията на децата до 31.12.2020г., записани за задължително предучилищно образование се извиняват по служебен път след предварително подадено заявление от родителите до директора на ДГ №174 „Фют“./линк към заявлението/ Г. Цанкова

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане…

Съобщение относно писмо №0211-161/28.08.2020г. на главен държавен здравен инспектор

Уважаеми родители, Във връзка с писмо №0211-161/28.08.2020г. на Главен държавен здравен инспектор относно посещение на децата в детските ясли и градини Ви уведомявам за следното: Считано от 01.09.2020г. децата, които възобновяват посещението си в детската градина е необходимо да представят следните документи: съгласно чл. 4 (4) от Наредба 3/05.02.2007 за зравните исисквания към детските градини:…

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАБОР 2017

Уважаеми родители, на 01.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Слънчо“ на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Смехурани„. Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични…

Анкета относно допълнителна образователна дейност

АНКЕТА Относно: Включване на деца от ПГ – 5г. и ПГ – 6 г. в групите за допълнителна образователна дейност КАРАТЕ която не е дейност на детската градина от началото на уч. 2020/2021 година През уч. 2020/2021 година, на основание чл.19 ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование с Решение на ПС на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦА В ДГ ФЮТ 174

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№174“ФЮТ“ ОТ 26.05.2020Г. Уважаеми родители, Във връзка с утвърдените МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА в Детска градина №174“Фют“ се създава следната организация от 26.05.2020г.: Приемът в детската градина се извършва от медицински специалист…