Покана за свикване на редовно общо събрание на сдружение „настоятелство при детска градина номер 174 фют

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,     Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Настоятелство при ДГ№174 „Фют”, на основание чл. 26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 35 от Устава на Сдружение „Настоятелство при ДГ№ 174 „Фют” ЕИК 175663686 свиква редовно Общо събрание на сдружението на 19.05.2022г. от 18.00 ч. в сградата на…

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Визуални изкуства и арттерапия )

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г   Заповед и класиране на участвалите кандидати

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Модерни и латино танци )

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г   Заповед и класиране на участвалите кандидати

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейностти ( Английски език)

Обява За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните: 2021г / 2022г, 2022г. / 2023г, 2023г / 2024г Заповед и класиране на участвалите кандидати

Съобщение във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини от 05.04.2021г. / Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е…