Държавен фонд „Земеделие“- Схема „Училищно мляко“ и Схема„Училищен плод“ –

Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 174 „Фют“ Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“, децата, обучаващи се в ДГ №174 „Фют“, имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г.…

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г. ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” ОСТАВА ЗАТВОРЕНА ДО 12.04.2020г. При възникнала промяна на обстоятелствата своевременно ще Ви уведомим. За сведение следете сайта на ДГ, секция „Новини“ – www.dg174fiut.com

Във връзка с таксите за месец Март

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че ръководството на Детска градина №174”Фют” предоставя възможност, дължимата за м. март 2020г. такса за детската градина да се плати по банков път. Информация за дължимата…

ЗАПОВЕД ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ З А П О В Е Д № 1530-262/12.07.2019г. ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ На основание чл. 259,(1) от ЗПУО, съгласно чл.13г (3) от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА. На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен…