Отваряне на ДГ

Уважаеми родители и деца, на 26 май Детска градина № 174 „Фют“ ще отвори отново врати. Посещението на детската градина от децата ще става по определен ред, установен с утвърдени правила, които ще бъдат качени на сайта в секция „Новини“. За безопасността на всички нас е важно разписаните правила да се спазват стриктно. Екипът на…

Анкета относно посещение на детска градина ФЮТ

Уважаеми родители, Все още няма яснота кога ще бъдат отворени детските градини. Когато това стане, искаме да сме подготвени и да реагираме с подходяща организация. Със сигурност ще работим със сборни групи, като ще се стремим децата в такива групи да не бъдат много и да се работи при спазване на всички възможни противоепидемични мерки.…

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА ДГ

Уважаеми родители, във връзка с проучване на МОН относно нагласите, очакванията и потребностите на родителите за възстановяването на работата на детските градини, моля да попълните приложената форма. /Формата ще бъде активна за попълване до 18.05.2020г. Попълването е доброволно. Разчитаме на Вашата активност и обективност.

Относно такси за посещение и такси за допълнителни дейности

Уважаеми родители, Тези от Вас, които желаят да заплатят таксите за посещение на ДГ и таксите за допълнителни дейности за м. март на място в детската градина, през периода от 11 до 15 май касиерката ще Ви очаква от 8:30 до 12:30ч. С уважение, Г.Цанкова, Директор на Детска градина №174“Фют“

Държавен фонд „Земеделие“- Схема „Училищно мляко“ и Схема„Училищен плод“ –

Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 174 „Фют“ Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“, децата, обучаващи се в ДГ №174 „Фют“, имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г.…

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г. ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” ОСТАВА ЗАТВОРЕНА ДО 12.04.2020г. При възникнала промяна на обстоятелствата своевременно ще Ви уведомим. За сведение следете сайта на ДГ, секция „Новини“ – www.dg174fiut.com

Във връзка с таксите за месец Март

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че ръководството на Детска градина №174”Фют” предоставя възможност, дължимата за м. март 2020г. такса за детската градина да се плати по банков път. Информация за дължимата…