Oбява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2017/2018 г.

На основание. Закон за предучилищното и училищно образование в сила от 01.08.2016г. и осъществяване на допълнителни образователни дейности като образователни услуги извън Наредба №5 от 03.06.2016г., Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г. и заявено писмено…

Предстоящи срещи в детската градина

На 24 Ноември 2014 г. / понеделник /, от 17:30 часа в сградата на ЦДГ 174 „Фют“ ще се проведе редовно общо събрание на родителското настоятелство, при следния дневен ред : Дневен ред 1. Отчет на дейността за периода Ноември 2013 – Ноември 2014 2. Програма за дейността и основни приоритети за 2015 година 3.…