Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Английски език

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2024/2025, 2025/2026 И 2026/20027г

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Визуални изкуства и логопедична диагностика със социално-рехабилитационна дейност за деца със СОП

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2024/2025, 2025/2026 И 2026/20027г

Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Спортни народни танци

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2024/2025, 2025/2026 И 2026/20027г

Обява за удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за допълнителни образователни дейности – Логопед

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023, 2023/2024 И 2024/2025г.

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Народни танци

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности – Логопоед

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025