Отсъстствия на децата от ПГ във връзка с усложнената епидемична обстановка

Уважаеми родители, във връзка с усложнената епидемична обстанвка и Заповед №РД09-3217/13.11.2020г. на МОН /линк към заповедта/ отсъствията на децата до 31.12.2020г., записани за задължително предучилищно образование се извиняват по служебен път след предварително подадено заявление от родителите до директора на ДГ №174 „Фют“./линк към заявлението/ Г. Цанкова

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

В детската ясла/детската градина на детето ми има положително за COVID-19 дете. Трябва ли да изследвам детето си? Подлежи ли то на карантина? Продължава ли детската градина да работи? Мога ли да ходя на работа, в случай, че детето ми е под карантина? Имам ли право на болничен лист, в случай, че детето трябва да остане…

Съобщение относно писмо №0211-161/28.08.2020г. на главен държавен здравен инспектор

Уважаеми родители, Във връзка с писмо №0211-161/28.08.2020г. на Главен държавен здравен инспектор относно посещение на децата в детските ясли и градини Ви уведомявам за следното: Считано от 01.09.2020г. децата, които възобновяват посещението си в детската градина е необходимо да представят следните документи: съгласно чл. 4 (4) от Наредба 3/05.02.2007 за зравните исисквания към детските градини:…

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – НАБОР 2017

Уважаеми родители, на 01.09.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Слънчо“ на 02.09.2020 г. /сряда/ от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от група „Смехурани„. Родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина при спазване на всички противоепидемични…

Анкета относно допълнителна образователна дейност

АНКЕТА Относно: Включване на деца от ПГ – 5г. и ПГ – 6 г. в групите за допълнителна образователна дейност КАРАТЕ която не е дейност на детската градина от началото на уч. 2020/2021 година През уч. 2020/2021 година, на основание чл.19 ал.1 от Наредба №5/03.06.2016г. на МОН за предучилищното образование с Решение на ПС на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦА В ДГ ФЮТ 174

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМ И ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ№174“ФЮТ“ ОТ 26.05.2020Г. Уважаеми родители, Във връзка с утвърдените МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА в Детска градина №174“Фют“ се създава следната организация от 26.05.2020г.: Приемът в детската градина се извършва от медицински специалист…

Относно организация на работата в ДГ 174 „ФЮТ“

Заповед относно организация на работата в ДГ 174 „ФЮТ“ във връзка с отваряне за работа с деца в условия на извънредна епидемична обстановка. Преглед на заповед Можете да изтеглите формуляр за информирано съгласие от тук.

Отваряне на ДГ

Уважаеми родители и деца, на 26 май Детска градина № 174 „Фют“ ще отвори отново врати. Посещението на детската градина от децата ще става по определен ред, установен с утвърдени правила, които ще бъдат качени на сайта в секция „Новини“. За безопасността на всички нас е важно разписаните правила да се спазват стриктно. Екипът на…

Анкета относно посещение на детска градина ФЮТ

Уважаеми родители, Все още няма яснота кога ще бъдат отворени детските градини. Когато това стане, искаме да сме подготвени и да реагираме с подходяща организация. Със сигурност ще работим със сборни групи, като ще се стремим децата в такива групи да не бъдат много и да се работи при спазване на всички възможни противоепидемични мерки.…