ЗАПОВЕД ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ З А П О В Е Д № 1530-262/12.07.2019г. ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ На основание чл. 259,(1) от ЗПУО, съгласно чл.13г (3) от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА. На основание чл. 13б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен…