Благодаря!

Екипът на ДГ№174″Фют“ изказва огромни благодарности на всички родители и деца, които се включиха в инициативата да превърнем двора на детската градина в цветно място за игра и забавления.  

Oбява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2017/2018 г.

На основание. Закон за предучилищното и училищно образование в сила от 01.08.2016г. и осъществяване на допълнителни образователни дейности като образователни услуги извън Наредба №5 от 03.06.2016г., Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г. и заявено писмено…

Посрещане на Дядо Коледа на Витоша

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ ЕТО КАК ДЕЦАТА ЩЕ ПОСРЕЩНАТ ДЯДО КОЛЕДА НА ХИЖА „АЛЕКО” на 18.12.2015-петък – 9,30ч. ТРЪГВАНЕ С АВТОБУС СЛЕД ПРАЗНИЧНА ЗАКУСКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – 10,30 – 12,15Ч. ЗИМНИ ИГРИ НА ОТКРИТО С АНИМАТОРИТЕ ОТ ФИРМА „МОТЕН” -12,15 – 13,15 Ч. – КОЛЕДЕН ОБЯД – приготвен с продукти от детската градина на…

Съобщение

Всички деца от детската градина са застраховани за болест и злополука за периода 20.11.2015 – 19.11.2016г. със средства на Родителското настоятелство.

Необходими медицински документи

Уважаеми родители, Напомняме ви, че съгласно наредба №3/2007 г. на МНЗ за здравните изисквания към детските градини, при постъпване на детето в детската градина през месец септември е необходимо: – за деца отсъствали над два месеца- еднократен отрицателен резултат за чревни паразити и мед.бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен –…

Обява

Целодневна детска градина „Фют“ обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания за учебната 2015/16 г. Обява ДПУ