Новини

Относно такси за посещение и такси за допълнителни дейности

Уважаеми родители,
Тези от Вас, които желаят да заплатят таксите за посещение на ДГ и таксите за допълнителни дейности за м. март на място в детската градина, през периода от 11 до 15 май касиерката ще Ви очаква от 8:30 до 12:30ч.

С уважение,
Г.Цанкова,
Директор на Детска градина №174“Фют“

Държавен фонд „Земеделие“- Схема „Училищно мляко“ и Схема„Училищен плод“ -

Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 174 „Фют“

Уважаеми родители,

Съгласно действащите схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“, децата, обучаващи се в ДГ №174 „Фют“, имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. Полагащите се продукти за едно дете общо за посочения период са: 360 гр. кашкавал и 5 доставки училищен плод или зеленчук, всичко опаковано в индивидуална опаковка за всяко дете.
На 30.04.2020 г. (четвъртък) ДГ №174 „Фют“ ще раздаде продуктите на заявилите интерес родители на място в детската градина в часовия интервал между 10.00 часа и 12.00 часа. Важно за нас е да знаем колко от Вас желаят да получат продуктите, за да направим съответната безопасна за всички организация по раздаването. Всички незаявени за получаване продукти, ще бъдат разпределени съгласно разпоредбите на чл.14, ал. 2, т.14 и ал. 5, ат. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, тоест на останалите деца от учебното заведение.

Моля, да изпратите Вашия отговор в срок до 29.04.2020 г., 10.00 ч. Обърнете внимание, че в случай, че имате повече от 1 дете, записани в градината, ще е необходимо да попълните съответния брой пъти същия въпросник за всяко дете.

Благодаря за съдействието! Бъдете здрави!

Моля, последвайте линка към въпросника ТУК

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г. ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” ОСТАВА ЗАТВОРЕНА ДО 12.04.2020г.

При възникнала промяна на обстоятелствата своевременно ще Ви уведомим.
За сведение следете сайта на ДГ, секция “Новини” - www.dg174fiut.com

Във връзка с таксите за месец Март

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че ръководството на Детска градина №174”Фют” предоставя възможност, дължимата за м. март 2020г. такса за детската градина да се плати по банков път.

Информация за дължимата сума може да получите от:
г-жа Мария Цветанова – Завеждащ административна служба, на телефон 0889509057
г-жа Гергана Цанкова – Директор ДГ – на телефон 0884801536
всеки работен ден от 10:00 до 17:00ч.
Банковата сметка на детската градина е:
Общинска банка
IBAN: BG76SOMB91303140409200
BIC: SOMBBGSF
ВАЖНО:
В платежния документ следва да се посочи:
Име на получателя: Детска градина №174 “Фют”
Основание за плащане: “Такса за детска градина за м.ІІI.2020г.”
Още пояснения: Трите имена на детето и групата
Внимание!
Моля, превеждайте точната сума, която Ви е съобщена!
На банковата сметка могат да се превеждат суми единствено за дължимата месечна такса, а не суми за допълнителни образователни дейности.

С уважение,
Г.Цанкова,
Директор на Детска градина №174”Фют”
—————————————————————————————————————–
Уважаеми родители,
Подаване и получаване на документи ще се извършва по електронен път на e-mail  fut174@abv.bg.

ЗАПОВЕД ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

З А П О В Е Д № 1530-262/12.07.2019г.

ОТНОСНО: Определяне заявител по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

На основание чл. 259,(1) от ЗПУО, съгласно чл.13г (3) от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко” и Протокол с вх.№339/05.07.2019 година за резултатите от дейността на комисията, назначена със Заповед №1529-261/05.07.2019 година за разглеждане на получените предложения за доставки на продуктите по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“, за учебната 2019/2020 година за нуждите на ДГ №174 „Фют” – гр. София, СО – Район „Лозенец“

ОПРЕДЕЛЯМ

1. По схема „Училищно мляко“ да бъде предложен участникът ЕТ “Зоров 91- Димитър Зоров”.

  • Срок на изпълнение на поръчката – 2019/2020 учебна година
  • Максимален брой доставки за едно дете е 50 (петдесет) доставки по схема „Училищно мляко“.
  • Място на изпълнение на поръчката – сградата на ДГ № 174 „Фют” в гр. София, СО – Район „Лозенец“, ул.”Мала планина” №36;

2. По схема „Училищен плод“ да бъде предложен участникът „Кенто Комерс”ЕООД”.

  • Срок на изпълнение на поръчката – 2019/2020 учебна година
  • Максимален брой доставки за за едно дете е 46 (четиредесет и шест) доставки по схема „Училищен плод“
  • Място на изпълнение на поръчката – сградата на ДГ № 174 „Фют” в гр. София, СО – Район „Лозенец“, ул.”Мала планина” №36;

Заповедта да се предаде на избрания заявител по схемата с копие от представените от него документи към представеното предложение.

Заповедта да се публикува в сайта на детската градина на адрес: www.dg174fiut.com.

Директор:
(Гергана Цанкова)

За сведение и изпълнение:

М. Цветанова, ЗАС