На основание. Закон за предучилищното и училищно образование в сила от 01.08.2016г. и осъществяване на допълнителни образователни дейности като образователни услуги извън Наредба №5 от 03.06.2016г., Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 на Столичния общински съвет от 06.04.2017г. и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ДГ№174„ФЮТ” обявява конкурс по документи за  допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти по следните дейности за учебната 2017/ 2018г.

Виж повече