ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА ДГ

Уважаеми родители, във връзка с проучване на МОН относно нагласите, очакванията и потребностите на родителите за възстановяването на работата на детските градини, моля да попълните приложената форма. /Формата ще бъде активна за попълване до 18.05.2020г. Попълването е доброволно. Разчитаме на Вашата активност и обективност.

Относно такси за посещение и такси за допълнителни дейности

Уважаеми родители, Тези от Вас, които желаят да заплатят таксите за посещение на ДГ и таксите за допълнителни дейности за м. март на място в детската градина, през периода от 11 до 15 май касиерката ще Ви очаква от 8:30 до 12:30ч. С уважение, Г.Цанкова, Директор на Детска градина №174“Фют“

Държавен фонд „Земеделие“- Схема „Училищно мляко“ и Схема„Училищен плод“ –

Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 174 „Фют“ Уважаеми родители, Съгласно действащите схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“, децата, обучаващи се в ДГ №174 „Фют“, имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г.…

ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАСТВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ №РД-01-154-/26.03.2020Г. ДЕТСКА ГРАДИНА №174”ФЮТ” ОСТАВА ЗАТВОРЕНА ДО 12.04.2020г. При възникнала промяна на обстоятелствата своевременно ще Ви уведомим. За сведение следете сайта на ДГ, секция „Новини“ – www.dg174fiut.com

Във връзка с таксите за месец Март

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че ръководството на Детска градина №174”Фют” предоставя възможност, дължимата за м. март 2020г. такса за детската градина да се плати по банков път. Информация за дължимата…