Доставка на Държавен фонд „Земеделие“ за ДГ № 174 „Фют“

Уважаеми родители,

Съгласно действащите схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ на Държавен фонд „Земеделие“, децата, обучаващи се в ДГ №174 „Фют“, имат право да получат еднократно общо полагащите им се плод или зеленчук и млечни продукти за периода на извънредното положение – от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. Полагащите се продукти за едно дете общо за посочения период са: 360 гр. кашкавал и 5 доставки училищен плод или зеленчук, всичко опаковано в индивидуална опаковка за всяко дете.
На 30.04.2020 г. (четвъртък) ДГ №174 „Фют“ ще раздаде продуктите на заявилите интерес родители на място в детската градина в часовия интервал между 10.00 часа и 12.00 часа. Важно за нас е да знаем колко от Вас желаят да получат продуктите, за да направим съответната безопасна за всички организация по раздаването. Всички незаявени за получаване продукти, ще бъдат разпределени съгласно разпоредбите на чл.14, ал. 2, т.14 и ал. 5, ат. 2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, тоест на останалите деца от учебното заведение.

Моля, да изпратите Вашия отговор в срок до 29.04.2020 г., 10.00 ч. Обърнете внимание, че в случай, че имате повече от 1 дете, записани в градината, ще е необходимо да попълните съответния брой пъти същия въпросник за всяко дете.

Благодаря за съдействието! Бъдете здрави!

Моля, последвайте линка към въпросника ТУК