Обява

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън държавните образователни стандарти за учебната 2019/2020г