Уважаеми родители,
във връзка с проучване на МОН относно нагласите, очакванията и потребностите на родителите за възстановяването на работата на детските градини,
моля да попълните приложената форма. /Формата ще бъде активна за попълване до 18.05.2020г.

Попълването е доброволно. Разчитаме на Вашата активност и обективност.