Протокол и Заповед относно конкурс за ДОД – Спортни и народни танци