„Принцесата и граховото зърно“ на 28.04.2015г. от 10:30 часа