1. МЕД. БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР.
  2. ЛИЧНА ЗДРАВНО ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР.
  3. ДЕЦА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА МЕСЕЦА- ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ.