УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини / Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

При планирано посещение на детето на детска градина родителите подготвят информирано съгласие по образец /линк към инф. съгласие/

Родителите:

  • представят информираното съгласие на медицинския специалист при възобновяване на посещението;

  • се запознават с предоставените им от детската градина полезни препоръки и се ангажират да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве;

  • не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;

  • придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина;

  • при необходимост, изчакват на дистанция 2 метра, за да се предотврати струпване при водене и взимане на децата;

  • ползват маска при предаване и приемане на детето;

  • не водят в детската градина дете, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят повишена телесна температура по-висока от 37,3 градуса.