Обява за удължаване на срока за подаване на документи за конкурс за допълнителни образователни дейности – Логопед

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2022/2023, 2023/2024 И 2024/2025г.