Съобщение във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г. съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че дължимата за м. ноември 2020г. такса за детската градина може да се плати по банков път. Банковата сметка на детската градина е: Общинска банка IBAN: BG76SOMB91303140409200 BIC: SOMBBGSF ВАЖНО: В…