Съобщение във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини от 05.04.2021г. / Заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е…

Провеждане на антигенни тестове сред децата ва ДГ№174“Фют“

Уважаеми родители, във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID – 19, Министерство на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците. Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика. Целта им е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в…

Служебни отсъствия

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка и препоръките на Националния оперативен щаб, уведомяваме родителите, които са преценили, че детето им няма да посещава детската градина, че е необходимо да подадат заявление по образец, което могат да изтеглят от сайта на детската градина или да попълнят на място. Документ за изтегляне: Заявление за ПГ…

Възобновяване посещенията на деца в ДГ от 04.01.2021г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с възобновяване посещенията на деца в детските градини / Заповед РД-01-718/18.12.2020 г. на МЗ/ тези от Вас, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението на детската градина, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да…

Анонимна анкета за родителите на 5-6 годишните деца

Уважаеми родители, настоящата анкета има за цел да проучи размера на месечния доход на член от семейството във връзка с РМС № 790/30.10.2020г. и норматива за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от Закон за предучилищното и училищно образование. Не се попълва от семейства, които ползват намаления от таксите по чл.39 от Наредба…

Съобщение във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г.

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с преустановяване посещенията на деца в ДГ за периода 31.11.2020 -21.12.2020г. съгласно Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че дължимата за м. ноември 2020г. такса за детската градина може да се плати по банков път. Банковата сметка на детската градина е: Общинска банка IBAN: BG76SOMB91303140409200 BIC: SOMBBGSF ВАЖНО: В…