Провеждане на антигенни тестове сред децата ва ДГ№174“Фют“

Уважаеми родители, във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространение на COVID – 19, Министерство на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците. Антигенните тестове за определяне на причинители на заразни заболявания се използват в медицинската практика. Целта им е да открият специфична чужда част (антиген) от причинителя в…